Product was successfully added to your shopping cart.

Reklamacioni list


 
          Potvrda o prijemu reklamacije      
Broj             Br.računa        
                     
Naziv i adresa prodavca: Hiposistem d.o.o., Čika Stevina 1, 21000 Novi Sad, tel.021‐6322311      
                             
                         
Ime i prezime kupca                        
E‐mail adresa               Tel.        
Adresa kupca:                          
                         
                         
Oznaka artikla         Veličina              
             
Br.fiskalnog računa   Mp cena proizvoda   Datim kupovine Datum slanja reklamacije Nošeno dana
                         
                         
Opis reklamacije:                        
                               

 

Potrošač svojim potpisom porvrdjuje:

  • Da je saglasan da mu prodavac Odluku po podnetoj reklamaciji dostavi elektronskim putem na njegovu e‐mail adresu

 

  • Da je saglasan da u slučaju opravdane reklamacije ugovoreni rok za ispunjavanje zahteva iz reklamacije bude 15 dana od dana prijema reklamacije

 

Potrošač svojim potpisom potvrdjuje da je u slučaju opravdane reklamacije njegov zahtev iz reklamacije:

Otklanjanje nedostataka na proizvodu o trošku prodavca

 

Zamena proiuzvoda sa nedostatkom za isti nov ili drugi proizvod

ili ukoliko ovo nije moguće

Umanjenje cene

 

Povraćaj plaćene kupoprodajne cene

 

Potvrđujem tačnost unetih podataka – potpis kupca Potpis lica ovlašćenog za prijem reklamacija i pečat

 

 

Odluka prodavca po podnetoj reklamaciji

 

Nalaz

 

 

 

Odluka

 

 

 

Datum:                                                                                                                 Za prodavca:

 

UPOZORENJE‐ NAPOMENA

 

  1. Proizvod koji se šalje na reklamaciju mora biti čist, upakovan u kutiju, a reklamirana greška mora biti označena. Nečisti ‐ prljavi proizvodi neće se uzeti u rešavanje.
  2. reklamacioni list priložiti obavezno fiskalni račun ili drugi dokaz o izvršenoj kupovini i deklaraciji proizvoda.
  3. Reklamacioni list ispunjava kupac u 3(tri) primerka. 1 (jedan) primerak ostaje kupcu , a 2 (dva) primerka prate reklamiranu robu
  4. Odluka će potrošaču biti dostavljena u roku od 8 dana od datuma prijema artikla koji je predmet reklamacije
  5. Ukoliko prodavac/trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je ugovoren, rok za rešavanje reklamacije se produžava na 15 DANA, o čemu je potrošač obavešten i na šta je dao svoju saglasnost.

 

  1. Potrošač je popunjavanjem i slanjem onlajn prodavcu Zahteva za reklamaciju potvrdio pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je u potpunosti saglasan da se upišu njegovi lični podaci, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

 

  1. Reklamirani proizvod dostaviti preduzeću Hiposistem d.o.o., Novi Sad, Čika Stevina 1, Tel/fax: +381‐11‐2394‐224,

 

 

 

 

 

Hiposistem d.o.o., Novi Sad, Čika Stevina 1, mat.br. 08655898, pib 101695778 tel, 021‐6322311

[profiler]
Memory usage: real: 16515072, emalloc: 16072856
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem